Vrijzinnig Servicebureau - Bergman

voor uw gemeenschap

De werkwijze van ons bureau is als volgt:

Wanneer wij door u gebeld worden volgt maken wij onmiddellijk een afspraak met u voor een oriënterend en informerend gesprek. Als het even kan doen wij dat de zelfde dag nog.

Dit gesprek vindt plaats met de kinderen en de partner van de overledene.

In dit gesprek tasten wij af wat uw wensen zijn. Wil de familie zelf een gedeelte van de herdenkingsbijeenkomst invullen of laat zij dit geheel over aan ons bureau. Wel of geen religieus aspect of slechts gedeeltelijk en zo zijn er meer aspecten die aan de orde komen. Een belangrijk onderdeel van dit gesprek is de globale levensloop, zijn/haar werk en hobby's en interesses. Hoe is de overledene ervaren in zijn/haar relatie tot de nabestaanden en anderen.

Op die wijze proberen we een beeld te krijgen van de overledenen waarbij wij ons realiseren dat wij daarbij niet volledig kunnen zijn. En als de familie zelf een deel van de plechtigheid invullen, is er dan behoefte aan materiaal vanuit ons bureau. Gemiddeld duurt dit gesprek een 1 ½ uur.

Daarna gaan wij aan de slag. Mochten er tussentijds nog vragen zijn dan kunt u met ons contact opnemen.

Op de dag zelf zijn wij bijtijds aanwezig op de plaats waar de eventuele herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden. Indien gewenst kunnen wij nog kleine correcties aanbrengen in het programma. In samenwerking met de uitvaartleider regelen wij die dag de gang van zaken. rond het afscheid van uw dierbare.

U kunt aan de uitvaartleider vragen of hij een opname regelt van de plechtigheid. Daarnaast krijgt u 2 tot 3 weken na de plechtigheid van ons een bezoekje waarbij wij, naast de gesproken teksten op papier die wij u overhandigen, met u even napraten over hoe u die dag hebt ervaren  en hoe het dan met u gaat.

De kosten van een inhoudelijke invulling bedragen vanaf € 450,-- excl. b.t.w. en reiskosten à € 0,30/km.

Dit is mede afhankelijk van de wensen die gesteld worden.

 

Inloggen