Vrijzinnig Servicebureau - Bergman

voor uw gemeenschap

Van dichters (dichteressen) wordt gezegd dat zij dat kunnen verwoorden
wat een gewone sterveling niet onder woorden weet te brengen.

Of het nu blijdschap, droefenis of een andere gemoedstoestand,
een gebeurtenis of anderzins, dichters weten dat met enkele
regels te vangen op een veelal herkenbare wijze.

Verderop binnen deze website vindt u gedichten over
rouw en vreugde. Tussen die 2 uitersten vindt, in de meeste
gevallen, het leven van een mens plaats.

Naast dat gedichten veelal de kern, ervaring onder woorden
kunnen brengen, vinden mensen er ook troost in, steun bij
de moeilijkheden en problemen die zij ervaren.

Misschien hebben de hier gepubliceerde gedichten
iets van het bovenstaande voor u.

 

Inloggen