Vrijzinnig Servicebureau - Bergman

voor uw gemeenschap

Publicaties

 Een belangrijke communicatie mogelijkheid binnen kerkelijke gemeenschappen vormt het eigen kerkblaadje. Mede omdat veel oudere leden niet altijd meer in staat zijn om naar de kerkdiensten en andere bijeenkomsten te komen.

Voor steeds ouder wordende gemeenschappen vormt het nogal eens een flinke klus die met een zekere regelmaat in het jaar gedaan moet worden. Maar, zoals ik elders op deze website al heb aangegeven, er zijn steeds minder mensen die de kar kunnen trekken.

 Vrijzinnig Servicebureau Bergman kan u daarbij helpen. Wanneer u alle kopij naar ons opstuurt kunnen wij ervoor zorgen dat e.e.a. gedigitaliseerd en drukklaar gemaakt worden in de vorm van een PDF-bestand welke rechtstreeks naar de door u gewenste drukker of kopieerwinkel gestuurd wordt.

Eventueel kunnen wij er ook voor zorgen dat uw kerk- of mededelingenblad rechtstreeks verzonden wordt naar uw leden.
Waarbij zorgvuldigheid met persoonlijke gegevens van uw leden voorop staat.

Het gereed maken van uw blad bedraagt € 50,- per 20 bladzijden A5.(excl.BTW)

Dit is exclusief de kosten van drukken en verzenden.