Vrijzinnig Servicebureau - Bergman

voor uw gemeenschap

Niet iedereen is lid van een kerk of een geloofsgemeenschap. Maar wanneer mensen besluiten om te trouwen of een samenlevingscontract aan te gaan, dan wordt de samenkomst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of bij de notaris waar de ondertekening plaats vindt, veelal niet echt als sfeervol ervaren. Eerder als zakelijk. 

Het "vrijzinnig servicebureau – Bergman" biedt u de mogelijkheid om een andere invulling aan deze voor u belangrijke gebeurtenis te geven. Het maakt daarbij niet uit voor welke vorm van samenleving gekozen wordt. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden te bedenken.

Te denken valt aan een bijenkomst van het bruidspaar en familieleden in een besloten ruimte welke plaats vindt voor de receptie en het diner.

Maar ook kan gedacht worden aan bepaalde gebouwen en/of plaatsen in de directe omgeving van de woonplaats van de betrokkenen.

Afhankelijk van de invulling van de bijeenkomst, alsmede eventuele huurkosten van een ruimte en andere wensen kost de bijdrage van ons bureau circa € 600,--. Dit exclusief b.t.w. en eventuele reiskosten à 30 ct per/km.