Vrijzinnig Servicebureau - Bergman

voor uw gemeenschap

In steeds meer kerkelijke kringen wordt ingezien dat het hebben van een website belangrijk is om contact te leggen met mensen die geen direct contact hebben met een kerk of religieuze groepering. Sommigen laten door een lid of een kleinkind van een lid een website maken. Maar het betreffende lid of kleinkind verdwijnt op een gegeven moment uit het zicht van de gemeenschap waardoor de website niet langer wordt onderhouden en up to date is. Meer dan eens is dit probleem tijdens gesprekken met besturen en kerkenraden aan de orde geweest. Daarbij waren veel gesprekspartners van mening dat het niet up to date houden van de website misschien wel erger is dan het niet hebben van een website.

Enkele kerkbesturen zijn al wel eens in gesprek geweest met professionele bedrijven die websites maken en onderhouden. Tarieven van 60 - 100 euro p/u (excl. BTW) waren eerder aan de lage kant dan dat het uitzonderingen vormden.

Het licentierecht van het mogen gaan gebruiken van een kant en klaar websiteprogramma (CMS) vormde niet altijd het grootste struikelblok. Wel de jaarlijks terugkerende kosten van gebruik van het programma en de hosting (meestal op de servers van de eigenaren van het CMS programma) vormden voor diverse kerkelijke kerkbesturen een onneembare financiële hindernis in combinatie met de kosten van het regelmatig bijwerken van de website.

Over het algemeen bezien, beseffen vele kerkenraden en kerkbesturen dat je met een website juist die leeftijdscategorieën kunt bereiken[1] die eerder hun informatie vooraf zoeken op het internet dan dat ze direct bijeenkomsten en kerkdiensten gaan bijwonen om te kijken / onderzoeken of ze zich bij die kerkelijke / religieuze groepering kunnen thuis voelen.

Mensen die op zoek zijn hoeven niet direct een website met veel "toeters en bellen", maar eerder een die helder en duidelijk is. Wat hiermee bedoeld wordt is dat de vormgeving er verzorgd moet uitzien en dat er een duidelijke structuur aanwezig moet zijn waardoor men snel datgene kan vinden wat men over de gemeenschap zoekt. Een voorbeeld: de pagina waarop bijvoorbeeld de kerkdiensten vermeld staan moet direct aan te klikken zijn en niet via allerlei sub-menu's.

 

Hoe dan wel

In vele kleine kerkelijke gemeenschappen[2], en dan moet je denken aan verenigingen en gemeenten die kleiner zijn dan 80 leden, heeft men al grote moeite om een part-time voorganger / predikant of pastoraal werker te kunnen betalen. Als dan het hebben van een website, inclusief het onderhoud, al gauw een kleine duizend euro gaat kosten dan is voor velen de keus gauw gemaakt. Dan maar geen website, denkt men dan. Dat is misschien niet helemaal ten onrechte. Maar het kan ook anders.

Je kunt beginnen met het aanschaffen van een kant en klaar CMS programma in plaats van het door een programmeur laten ontwerpen van een eigen CMS. Onder de eerst genoemde CMS programma's die te verkrijgen zijn, zijn er die vrij te gebruiken zijn omdat ze onder het 'open source'  principe vallen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld Joomla maar ook aan WordPress. Beiden zijn programma's met een grote potentie en waarmee goede websites zijn te genereren. Een nadeel is wel dat je een zekere kennis van deze programma's eigen moet maken om ze zelf te kunnen gebruiken en je website te onderhouden.

Een andere categorie CMS programma's zijn die van de betaalde. Voor 100 tot 200 euro zijn programma's te verkrijgen die uitstekend ogende websites creëren welke beslist niet altijd onderdoen voor professionele programma's wat betreft de mogelijkheden die al kant en klaar aanwezig zijn. Natuurlijk, de grafische mogelijkheden zijn niet altijd zo uitgebreid als men misschien zal willen en ook de indeling van de webpagina's zijn enigszins beperkt.. Aan de andere kant, als men de eisen niet te hoog stelt, zijn ze voor een kerkelijke gemeenschap goed bruikbaar. En wanneer daar voor het onderhoud een goedkoper uurtarief aan vastzit dan eerder genoemd, dan is ook voor een kleine kerkelijk gemeenschap de mogelijkheid aanwezig om een eigen website te hebben die niet al te zeer op de begroting drukt.[1] een grove indicatie is de leeftijdsgroep van 25 tot even boven de 50 jaar.

[2] en dan vooral gedacht binnen de vrijzinnige groeperingen in Nederland als Vrijz.Protestanten, Remonstranten, Doopsgezinden en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB